AAA
Zoek
 
 
 
 

WOONVOORZIENINGEN

 
WOONVOORZIENING ALGEMEEN
 
Bartiméus
 
Bartiméus, Zeist
Utrechtseweg 84, 3702 AD Zeist
Postbus 1003, 3700 BA Zeist
Bartiméus infolijn: 088-88 99 888
e-mail: info@bartimeus.nl  /website: www.bartimeus.nl   
Ontwikkelingsgericht Wonen biedt ondersteuning die gericht is op ontwikkeling van kinderen en jongeren met een visuele beperking of met een meervoudige beperking. Er is ook een logeerhuis, waar logeerfaciliteiten aan kinderen en volwassenen worden aangeboden. Verder is er activiteitenbegeleiding beschikbaar, waar cliënten zowel in groepsverband als individueel gebruik van kunnen maken. De gevarieerde activiteiten hebben voornamelijk een zinvolle tijdsbesteding en voor een deel activering tot doel.
Clustermanager: Antoon van der Kamp.
 
Bartiméus Ermelo
Bezoekadres: Putterweg 140
Postbus 14, 3850 AA Ermelo
telefoon: 0341 - 49 83 00 / e-mail: wonen@bartimeus.nl   
Bartiméus Ermelo biedt: huisvesting, verzorging
en (agogische) begeleiding aan volwassen Slechtzienden en Blinden die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, Ambulante Woonbegeleiding, Dagverzorging en Expertise.
 
Bij Bartiméus Wonen horen:
a. Drie woonvormen, te weten, Boszoom,
’t Drieluik en de Wittenborgh en het Verzorgingshuis Henriëtte van Heemstra.
b. Ambulante woonbegeleiding:
ondersteuning voor mensen met een visuele handicap die zelfstandig wonen.
c. Dagverzorging:
dagverzorging wordt aangeboden in het verzorgingshuis en is bedoeld voor oudere Slechtzienden en Blinden die nog zelfstandig wonen.
d. Expertisecentrum:
overdracht van zorg- en woonexpertise ten
behoeve van mensen met een visuele handicap.
 
Kalorama Centrum voor Doofblinden
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek-Ubbergen
telefoon: 024 - 684 77 77 / fax: 024 - 684 77 88
teksttelefoon: 024 - 684 77 99
e-mail: info.cvdb@kalorama.nl  / website: www.kalorama.nl   
Kalorama biedt kleinschalige woonvormen aan 71 volwassenen met auditief-visuele beperkingen. Een groot aantal mensen woont er permanent, anderen verblijven er tijdelijk, b.v. om zich voor te bereiden om (opnieuw) zelfstandig of begeleid te gaan wonen. Diegenen die naast hun doof-blindheid nog andere problemen ervaren, kunnen beroep doen op specifieke zorg zoals bijvoorbeeld verzorging, verpleging of psychotherapeutische hulp. Tevens wordt ambulante woonbegeleiding geboden. Per e-mail is een productencatalogus op te vragen.
Manager: Marieke Verseveldt
 
Koninklijke Kentalis
Postbus 7, 5270 BA Sint Michielsgestel
telefoon: 073 - 558 81 40
website: www.kentalis.nl  / doofblindheid@kentalis.nl   
Mensen met doofblindheid kunnen bij Kentalis wonen. Voor kinderen met doofblindheid kan een verblijf in het Orthopedagogisch Centrum of een leefleergroep een oplossing zijn. Van een weekend logeren tot een verblijf van zeven dagen in de week. Jongeren kunnen bij Kentalis leren zelfstandig te wonen. Volwassenen die niet zelfstandig kunnen of willen wonen, kunnen beschermd of begeleid zelfstandig wonen. Wij zorgen ervoor dat een cliënt niet alleen prettig en veilig kan wonen, maar ook zijn/haar leven zoveel mogelijk zelf kan inrichten.
 
Robbert Coppes Stichting
Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD Vught
telefoon: 073 - 657 91 57
e-mail: info@robbertcoppes.nl  / website: www.robbertcoppes.nl   
Wonen is een belangrijk onderdeel van leven. Een fijne, veilige plek thuis is het vertrekpunt om met vertrouwen te kunnen deelnemen aan de wereld erbuiten. Voor mensen die blind of slechtziend zijn is de veiligheidsbeleving thuis extra belangrijk. Er is in de begeleiding die de Robert Coppes Stichting biedt veel aandacht voor het letterlijk blindelings de weg weten in en om het huis. Omdat dit een voorwaarde is om ook daarbuiten te kunnen komen, te kunnen participeren.
  • Zelfstandig wonen, waarbij een begeleider van de Robert Coppes Stichting op afgesproken tijden langs komt voor specialistische begeleiding.
  • 'Begeleid wonen' in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting is ook een mogelijkheid. Dan is er 24 uur per dag begeleiding aanwezig of in te roepen.
  • Wonen in een woonvorm van de Robert Coppes Stichting met als doel om zelfstandig te gaan wonen. 'Begeleid naar zelfstandig wonen' noemen we dat.
  • Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) woont iemand in een eigen woning, maar kan wel een beroep doen op dezelfde ondersteuning als waar hij of zij recht op zou hebben in een woonvorm met begeleid wonen.
  • De Robert Coppes Stichting heeft ook een aantal plaatsen voor crisisinterventie. Dan is het door een acute situatie tijdelijk onmogelijk om zelfstandig te wonen en komt iemand tijdelijk wonen in een woonvorm van Robert Coppes met passende zorg. 

VISIO
 
Amsterdam Kind & Jeugdcentrum
Burgemeester Eliasstraat 76, 1063 EX Amsterdam
tel: 06 52 81 98 39 / email: zorgbemiddelingzuid@visio.org

Visio De Blauwe Kamer
Galderseweg 65, 4836 AC Breda
tel: 088 - 585 80 00 / email: zorgbemiddelingzuid@visio.org  

Visio in Burgum 
Freerk Bosgraafstraat 27/29, 9251 CT Burgum
tel: 088 585 85 85 / email: zorgbemiddelingnoord@visio.org

Visio Emmen 
Leeuwerikenveld 11 en 11a, 7827 DZ  Emmen
email: zorgbemiddelingnoord@visio.org

Visio Elizabeth Kalishuis
Bovenweg 2, 1276 XZ Huizen
tel: 088 - 585 54 00 / e-mail: zorgbemiddelingzuid@visio.org / website: www.visio.org   
Visio Elizabeth Kalishuis is een dagbestedingslocatie van Visio Wonen & Dagbesteding Midden. Aan de Bovenweg in Huizen volgen cliënten zinvolle en leuke programma's. Ook leren zij nieuwe vaardigheden op digitaal, creatief sportief en recreatief gebied.
 
Visio Kind en Jeugdcentrum Grave
De Gasthoeve 2, 5361 HK Grave
tel: 088 - 585 85 00 / e-mail: zorgbemiddelingzuid@visio.org / website: www.visio.org
Opgroeien met een visuele beperking kan een enorme druk leggen op de ontwikkeling van een kind. Dat kan vragen oproepen bij u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger, maar ook bij het kind zelf. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan u helpen bij het vinden van antwoorden. Visio Kind en Jeugdcentrum Grave biedt (intensieve) revalidatie aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking. Ook is Visio er voor kinderen die kampen met bijkomende problematiek, zoals psychosociale of gedragsproblemen of een lichte verstandelijke beperking.

Visio De Heukelom 
Rijksstraatweg 286, 9752 CL Haren
tel: 088 - 585 75 00 / e-mail: zorgbemiddelingnoord@visio.org / website: www.visio.org   
Visio De Heukelom biedt wonen en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking. Ook kinderen met het vermoeden van Cerebrale Visuele Inperking (CVI) kunnen bij ons terecht voor observatie. Levensgeluk, ontplooing en participatie staan centraal.

Visio in Hoogeveen
- Boekenberghstraat 3-101 t/m 3-111, Hoogveen
- De Kaag 20
- Dr. G.H. Amshoffweg 5
email: zorgbemiddelingnoord@visio.org
Ga naar de verschillende pagina's voor meer informatie en contact: www.visio.org
 
Visio Kind en Jeugdcentrum Rotterdam
Oldenhagen 61-65, 3078 BX Rotterdam
telefoon: 088 – 585 85 85 / e-mail: zorgbemiddelingzuid@visio.org / website: www.visio.org   
Heeft uw kind een visuele beperking en is begeleiding of behandeling nodig? Op locatie Oldenhagen van Visio Kind en Jeugd Rotterdam zijn slechtziende en blinde kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar welkom.

Visio in Weesp
Willem de Merodestraat 51, 1382 TC Weesp
email: zorgbemiddelingzuid@visio.org / webstie: www.visio.org 
Woontraining Weesp is een trainingslocatie gericht op zelfstandig wonen en leven met een visuele beperking Op een centraal gelegen locatie bij supermarkten en NS-station Weesp huurt Visio zes appartementen. Met woontraining worden vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om de zelfredzaamheid te vergroten en zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen wanneer je slechtziend of blind bent.
 
Visio in Stramproy
Julianastraat 33-45a, 6039 AH Stramproy
tel: 088 - 586 18 00. email: zorgbemiddelingzuid@visio.org
In het centrum van Stramproy, vlakbij Weerd, bevindt zich De Hoeve van Visio Strampoy. Deze karakteristieke, Limburgse Caré-hoeve uit 1700 is in 2005 volledig gerenoveerd. De benedenverdieping is rolstoelvriendelijk en het hele pand is zo ingericht dat slechtziende en blinde bewoners zo zelfstandig mogelijk hun weg vinden. Verlichting is aangepast en er zijn constraterende kleuren gebruikt om de restvisus te stimuleren. Ook is gelet op akoestiek omdat veel bewoners zich op hun gehoor oriënteren. 

WOONVOORZIENING VOOR OUDEREN
 
Bartiméus Wonen, Henriëtte van Heemstra Huis (verzorgingshuis) en dagverzorging, Vanenburg, Jacques Rijnderslaan, Jeanne Diepenhorstlaan, Smutslaan 39 en De Wittenborgh.
Smutslaan 5, Postbus 14, 3850 AA Ermelo
Bartiméus infolijn: 088 - 88 99 888
telefoon: 0341 - 49 83 50  e-mail: wonen@bartimeus.nl
De ouderen wonen in een verzorgingshuis met op hun visuele beperking afgestemde zorg en begeleiding. Tevens is er aanvullende verpleeghuis-zorg aanwezig. Extern wonende ouderen met een visuele beperking kunnen gebruik maken van in het verzorgingshuis aangeboden dagbesteding. Clustermanager: Cornée Schipper.
 
Hendrik Kok, Zorgcentrum
De Ziel 86, 9450 AA Rolde
telefoon: 0592 - 24 20 20 / e-mail: hendrik-kok@interzorg.nl
Zorgcentrum met 44 plaatsen voor visueel gehandicapte ouderen en 24 plaatsen voor ouderen met dementie. In aangrenzend aanleuncomplex met 52 woningen wordt wijkzorg door Interzorg (Hendrik Kok) geleverd. In het zorgcentrum worden diverse vormen van zorg geleverd zoals: kortdurende opnames en somatische meerzorg. Er zijn mogelijkheden voor logeren, speciaal voor visueel gehandicapte mensen die een aangepaste plek zoeken om een paar dagen eruit te zijn.
Zorgmanager: M. Euving
 
Het Schild, Centrum voor Slechtzienden en Blinden
Wolfhezerweg 101, 6874 AD Wolfheze
telefoon: 026 - 482 11 77 / fax: 026 - 482 21 28
e-mail: info@hetschild.nl / website: www.hetschild.nl  
Het Schild is een relatief klein en modern woonzorgcentrum voor mensen met een visuele beperking.
Kernwaarden: Veilig, Inspirerend, Creatief, Uniek, Samen.
Het Schild beschikt over 120 ruime ruime woningen en appartementen, en biedt naar wens en op maat:
- allerhande service, dienstverlening en begeleiding (b.v. alarmering, maaltijden, activiteiten, persoonlijke begeleiding bij uitstapjes).
- diverse vormen van zorg (b.v. huishoudelijke hulp, ondersteuning bij persoonlijke zorg, intensieve verzorging en begeleiding).
Cliënten van buiten Het Schild kunnen terecht voor dagbesteding. Slechtziende en blinde mensen met psychogeriatrische problemen zijn welkom in het Schild.
Contact: steunpunt@hetschild.nl 
 
Woonzorgcentrum Goverwelle
Zorgpartners Midden-Holland
Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda
telefoon: 0182 - 59 67 00 / fax: 0182 – 59 68 00
e-mail: receptie.gov@zorgpartners.nl   
Irishof biedt diensten op het gebied van welzijn, wonen en zorg aan de ouderwordende mens. Zestig plaatsen hebben wij gereserveerd voor visueel gehandicapte ouderen, aan wie wij gespecialiseerde zorg bieden. De andere appartementen worden bewoond door ouderen met een andere somatische beperking.
Directeur: Marjon Vonck
 
Zorgcentrum Licht en Liefde
Prins Bisschopsingel 20, 6211 JX Maastricht
telefoon: 043 - 354 96 00 / fax: 043 - 325 91 40
e-mail: lichtenliefde@mosaezorggroep.nl 
Onderdeel van de Mosae Zorggroep.
Wooncentrum voor 37 ouderen met een visuele beperking.
 
WOONVOORZIENING VOOR VERSTANDELIJK EN VISUEEL GEHANDICAPTEN
 
Bartiméus, Doorn
Oude Arnhemsebovenweg 3, Postbus 87, 3940 AE Doorn
Bartiméus infolijn: 088 88 99 888
telefoon receptie: 0343 - 52 69 11
e-mail: info@bartimeus.nl  / website: www.bartimeus.nl  
Het cluster Nieuwe Heuvelrug biedt ondersteuning aan cliënten met lichte tot ernstige meervoudige beperkingen en cliënten met meervoudige beperkingen en gedragsproblemen. De cliënten wonen op het terrein van Bartiméus in Doorn, of geïntegreerd in de maatschappij. Dit laatste wil zeggen dat ze individueel of in groepsverband in een gewone wijk binnen de samenleving wonen.

VISIO
 
Visio De Blauwe Kamer
Galderseweg 65, 4836 AC Breda
telefoon: 088 - 585 80 00 / e-mail: zorgbemiddelingzuid@visio.org  / website: www.visio.org   
Bij Visio De Blauwe kamer wonen cliënten in groepen van circa zeven personen in achttien woongroepen. De omgeving is veilig, vertrouwd en aangepast maar toch ook heel gewoon. Iedere cliënten bepaalt zelf de mate van ondersteuning en begeleiding. Dat varieert van persoonlijke verzorging tot therapieën, mobiliteitstrainingen en ondersteunende begeleiding. In de begeleiding streeft Visio naar zo veel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid: regie over het eigen leven.
 
Visio De Brink
Groningerstraat 15, 9481 AS Vries
telefoon: 088 - 586 10 00 / email: zorgbemiddelingnoord@visio.org / website: www.visio.org    
Visio De Brink biedt wonen, logeren en dagbesteding voor volwassenen vanaf achttien jaar met een visuele en verstandelijke beperking en/of andere beperkingen. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van zorg op maat voor cliënten met een vaak complexe zorgvraag. Uitgangspunt is dat we onze cliënten een zo normaal mogelijk leven bieden: gewoon als dat kan, bijzonder waar nodig.

Visio De Heukelom 
Rijksstraatweg 286, 9752 CL Haren
telefoon: 088 - 585 75 00 / e-mail: zorgbemiddelingnoord@visio.org  / website: www.visio.org
Visio De Heukelom biedt wonen en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een visuele en verstandelijke beperking. Ook kinderen met het vermoeden van Cerebrale Visuele Inperking (CVI) kunnen bij ons terecht voor observatie. Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal.
 
Visio De Vlasborch
Vlasmeersestraat 99, 5261 TB Vught
telefoon: 088 - 586 15 00 / e-mail: zorgbemiddelingzuid@visio.org  / website: www.visio.org   
Visio De Vlasborch is een woonzorgcentrum voor ouderen met een visusbeperking. De Vlasborch biedt in het woonzorgcentrum en op de apparatementen in Vught zorg, begeleiding en specialistische groepsbegeleiding aan ouderen met een visuele beperking.

Visio in Emmen
Leeuwerikenveld 11 en 11a, 7827 DZ Emmen
email: zorgbemiddelingnoord@visio.org / www.visio.org
Op de woonlocatie in Emmen wonen volwassenen met een visuele en (ernstige) bijkomende beperking
De woonlocatie biedt een woonplek aan cliënten met allemaal een eigen zorgvraag In een vertrouwde en veilige leef- en woonomgeving krijgen cliënten zorg en dagbesteding op maat. De deskundige zorg is altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de cliënten. Cliënten hebben een eigen zit-/slaapkamer.

Visio in Hoogeveen
In Hoogeveen heeft Visio drie woonlocaties voor mensen met een visuele, verstandelijke en eventueel bijkomende beperking(en):
- De Boekenberghstraat: Dit bestaat uit 10 appartementen aan een galerij in een (huur)appartementencomplex in Hoogeveen-Zuid. Er is ruimte voor 10 cliënten die zelfstandig kunnen wonen, of hier naartoe begeleid kunnen worden. Er is 1 ruimte met kantoorruimte en groepsruimte.
- De Kaag: Dit is een beschermde woonomgeving voor volwassenen met een visuele, licht tot matige verstandelijke beperking en mogelijk daarbij een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, auditieve beperking of psychiatrische beperking.
- De Vlinderhof: Dit is een grootschalige woonvorm met 37 appartementen verdeeld over 5 woongroepen. HIer wonen volwassenen met een visuele en licht tot matige verstandelijke beperking en eventueel een lichamelijke beperking. Cliënten met niet aangeboren hersenletsel, autisme, een auditieve beperking, psychiatrische problematiek en ouder wordende (demente) cliënten behoren ook tot de doelgroep
Lees op www.visio.org meer over deze woonlocaties in Hoogeveen.
email: zorgbemiddelingnoord@visio.org

Visio in Meppel
Argusvlinder2, 7943 RX Meppel.
email: zorgbemiddelingnoord@visio.org  / www.visio.org
Aan de Argusvlinder is een woning met ruimte voor acht cliënten. De comfortabele woning is volledig aangepast aan de wensen en behoeften van de cliënten.
Een permanente woonsetting waarbij de cliënten allemaal hun eigen zorgvraag hebben. Er is dagbesteding buiten de woongroep. De woning is aangepast voor cliënten met een motorische beperking en rolstoel gebonden cliënten. Er is een plafonliftsysteem door de hele woning. De woning is aangepast voor slechtziende en blinde cliënten door aangepaste verlichting en goede contrast voering.
Contact via: huisteechten@visio.org

Visio in Stramproy
Julianastraat 33-45a, 6039 AH  Stramproy
telefoon: 088 586 18 00 / email: zorgbemiddelingzuid@visio.org / www.visio.org
Bij kleinschalige woonlocatie De Hoeve van Visio in Stramproy wonen cliënten vanaf ongeveer achttien jaar van hoog tot een wat lager niveau. Het gaat om mensen met een visuele en verstandelijke beperking, waarvan sommige cliënten ook rolstoelgebonden zijn. Er is ruimte voor twintig cliënten verdeeld over drie verschillende woningen binnen De Hoeve. De cliënten wonen in kleine, gemengde groepen. Ieder woongedeelte heeft een eigen woonkamer, keuken en sanitair. Daarnaast heeft elke cliënt een eigen slaapkamer die hij naar eigen smaak kan inrichten. Bij nieuwe bewoners kijken we altijd waar hun behoeftes liggen en in welke groep deze het best tot hun recht komen. Dit doen we op basis van onze expertise, samen met onze gedragsdeskundige en zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners en hun wettelijke vertegenwoordigers


 
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
E. secretariaat@anvvb.nl
   
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS