AAA
Zoek
 
 
 
 

Welkom bij ANVVB


ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING TER VOORKOMING VAN BLINDHEID

De vereniging stelt zich ten doel: het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • Het bevorderen van onderzoek naar oorzaken welke leiden tot blindheid.
  • Het bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van blindheid.
  • Het verlenen van medewerking aan instellingen of personen die werkzaam zijn op het gebied van preventie van blindheid.
  • Het geven van voorlichting betreffende voorkoming van blindheid.
  • Het verlenen van medewerking aan internationale instellingen met overeenkomstige doelstellingen.
  • Het verlenen van medewerking aan onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, in het bijzonder oogheelkundige behandelingen, die kunnen leiden tot het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.
De ANVVB is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

RSIN 40530342

Giften voor de ANVVB zijn welkom op bankrekeningnummer NL70ABNA 043.02.73.258

 
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
E. secretariaat@anvvb.nl
   
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS