AAA
Zoek
 
 
 
 

Lidmaatschap


Testamentaire beschikking

De ANVVB is gerangschikt conform artikel 24 lid 4, Successiewet 1956. Zij bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Amsterdam. Aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 40530342.

Aanmelding voor het lidmaatschap 

Dit kan geschieden bij de secretaris: p/a Postbus 207, 3940 AE Doorn.
De hoogte van contributie kan naar eigen keuze worden bepaald met een minimum van € 25,00 per jaar.
Bankrekeningnummer: NL70ABNA0430273258.

Door gebruik te maken van onderstaande formulier, kunt u zich ook aanmelden als lid.

Voornaam  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Straat  
Huisnummer  
Huisnummer toevoeging  
Postcode  
Plaats  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
Opmerkingen  
 
Verzenden
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
E. secretariaat@anvvb.nl
   
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS