AAA
Zoek
 
 
 
 

BELANGENORGANISATIES

Helen Keller Stichting
Goudsesingel 186-405, 3011 KD Rotterdam
telefoon: 010 - 240 98 00 / telefax: 010 – 240 98 01
e-mail: postbus@helenkeller.nl  / website: www.helenkeller.nl
Doelstelling van de Helen Keller Stichting is het bevorderen van het welzijn voor de doofblinden en doof/slechtzienden in Nederland. Wij zijn de belangenorganisatie voor en van prelinguaal doofblinden. Prelinguaal doofblinden zijn mensen die doof geboren zijn of doof geworden zijn voordat zij een taal konden spreken en ernstig slechtziend of blind zijn.
Wij streven dit doel na door:
- activeren van doofblinden en doof/slechtzienden;
- bijeenkomsten houden ter bevordering van lotgenotencontact;
- museumbezoek en educatieve bijeenkomsten;
- zelfstandig en mondigheid van de doofblinden en doof/slechtzienden;
- het verzamelen en doorgeven van informatie door middel van lezingen, literatuur en documentatie op het gebied van doofblinden en
doof/slechtzienden of anderszins;
- samenwerken met andere organisaties en/of instellingen indien, dit voor onze doelgroep en onze stichting bevorderlijk is;
- uitgeven van een kwartaalblad HKS-Expresse.
 
MI Ta Stimabo
Vincent van Goghstraat 6, 5121 CL Rijen
telefoon: 0161 - 23 02 05
e-mail: mitastimabo@planet.nl / website: www.mistastimabo.nl
De doelstelling van Mi Ta Stimabo is informatie verzamelen en doorgeven, belangenbehartiging, lotgenoten contact van en voor mensen met een visuele beperking en hun omgeving. Integratie in de samenleving bewerkstelligen voor onderwijs en arbeid. Opkomen voor de rechten van het kind/-volwassenen met een visuele beperking.
Goede beeldvorming bewerkstelligen over de mogelijkheden en de noodzakelijke ondersteuning. We hebben in verband met ons 10 jarig bestaan, een ervarings verhalen boekje uitgegeven, dit kut u bij ons opvragen tegen betaling van 2 euro portokosten. Contactpersoon: Angelette Akkermans
 
Nederlandse Christelijke Blinden- en Slechtziendenbond (NCB)
Klompenmaker 258, 2401 PT Alphen aan de Rijn
telefoon: 0172  - 707 811 / 06 30 44 44 51 / website: www.ncb-bond.nl 
Behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Grondslag is de Bijbel als Gods woord.
Contactpersoon: mw  A.N. Leeuwenhage, secretaris
 
NLBB Vereniging van Leesgehandicapten
Koningin Emmakade 198, 2518 JP Den Haag
telefoon: 070 - 262 92 94 / fax: 070 – 262 92 95
e-mail: info@nlbb.nl  / website: www.nlbb.nl 
De NLBB Vereniging van Leesgehandicapten is de landelijke belangenvereniging op het gebied van het lezen in aangepaste vorm: braille, gesproken, grootletter en digitaal.
De NLBB Vereniging:
- geeft informatie en advies over lezen in de aangepaste vorm
- behartigt de belangen van kinderen en volwassenen die aangepast (willen) lezen.
- ondersteund activiteiten en initiatieven die het lezen in aangepaste vorm bevorderen.
 
Oogvereniging Nederland
Postbus 2344, 3500 GH Utrecht
telefoon: 030 - 299 28 78
 e-mail: info@oogvereniging.nl / website: www.oogvereniging.nl / facebook: oogvereniging
twitter: www.twitter.com/oogvereniging   
De Oogvereniging is een belangenorganisatie waarin mensen met een visuele beperking, en oogaandoening of doofblindheid zich zelf inzetten voor verbetering van de positie en integratie, in de vorm van: lotgenotencontact, belangenbehartiging en ledenservice. Er zijn onder andere ledengroepen rondom een bepaalde oogaandoening en voor jongeren en oud- revalidanten.
 
 
ANVVB
Postbus 207
3940 AE Doorn
E. secretariaat@anvvb.nl
   
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 ANVVB All rights reserved.
Gerealiseerd door Smart FMS